Kupić nieruchomość

Przewodnik zakupu

Kupić nieruchomośćHofman Estates S.L to profesjonalnie zarzadzane od 9 lat Biuro Nieruchomości z polskiego pochodzenia właścicielem. Nasz zespół oraz agenci posiadają wieloletnią praktykę w tej dziedzinie, którą z chęcią i zapałem poświęcą aby pomóc Państwu w przyszłej, owocnej inwestycji. Najważniejszym celem w Hofman Estates jaki podejmujemy to znalezienie Państwu najlepszej i najodpowiedniejszej inwestycji. Rzeczą nad wyraz istotną jest dla nas dostosowanie wybranego zakupu do Państwa potrzeb osobistych, rodzinnych i finansowych. Wykorzystując nasze umiejetności i co jest również bardzo ważne, naszą sieć współpracy z bankami, zrobimy niemal wszystko co w naszej mocy, aby znalezć najlepszą dla Państwa nieruchomość. Z chęcią udzielimy również pomocy jeśli Państwa celem jest zwiększyć swoje dochody poprzez inwestycje. Hofman Estates współpracuje z renomowanymi konstruktorami i partnerami. Ufają nam ważni Deweloperzy na Wyspie, oferując nowe, najlepsze i najlepiej położone nieruchomości, które z checią Państwu pokażemy.

Zakup

Gdy znajdziemy nieruchomość która jest dla Państwa najodpowiedniejsza, konieczna będzie wpłata zaliczki. Na rynku wtórnym apartamentów zaliczka zwykle wynosi 10% wartości mieszkania. Sporządzona umowa będzie zawierała dokładne warunki i terminy zakupu oraz ostateczną datę wywiązania się z z umowy. Umowa będzie również potwierdzała dane personalne sprzedawcy, jego prawo własności do danej nieruchomości, oraz umowa będzie gwarantowała, że nieruchomość zostanie przekazana kupującemu bez żadnych obciążeń hipotecznych i praw innych stron. Umowa będzie również zawierała, anex dotyczący ponoszenia kosztów oraz opłat wszystkich należnych podatków. Adwokat przeczyta umowę wyjaśniając każdy szczegół, lub paragraf co do którego można mieć wątpliwości przed podpisaniem umowy.

Porady Prawne

Powołany przez Państwa Radca Prawny dokona wszystkich koniecznych czynności prawnych. Potwierdzi czy nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i zobowiązań. Następnie otrzymacie te dokumenty i pokwitowania aby móc podpisać Akt Własności (Escritura). - odpis z Księgi Wieczystej : potwierdzenie tożsamości właściciela i zgodność, nr.działki z numerem hipotecznym - IBI: podatki gminne potwierdzające że zostały one opłacone aż do chwili obecnej - rachunki za media z ostatnich miesięcy: woda, prąd, opłaty komunalne, zatwierdzone przez Prezesa Wspólnoty, który potwierdzi, że wszystkie rachunki zostały zapłacone do chwili obecnej Wymagane są oryginały Państwa dokumentów w celu podpisania Aktu Własności ( Escritura ). Ponieważ jest to wymóg prawny, do podpisów niezbędne są wszystkie wcześniej wymagane dokumenty. Jeśli przebywacie Państwo poza Wyspą i nie macie możliwości powrotu i podpisania Tytułu Własności (Escritura ) można wyznaczyć adwokata do działania w Państwa imieniu. Niezbędne będzie podpisanie oficjalnego dokumentu przed notariuszem. Jest to znane jako Escritura de Poder de Compraventa (Pełnomocnictwo). Przy każdym zakupie nieruchomości niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia na mieszkanie. Tak nakazuje prawo hiszpańskie. Jest tutaj szereg firm ubezpieczeniowych, które oferują tego typu usługi.Również banki w momecie przyznania hipoteki oferują roczne ubezpieczenie na mieszkanie.

Numer N.I. E

W celu dokonania jakichkolwiek finansowych zakupów w Hiszpanii wymagane jest posiadanie numeru NIE – Numer Identyfikacji Obcokrajowców (Numero de Identificacion de Extranjeros ). Ten dokument wydawany jest przez władze hiszpańskie, a dokładnie Komisariat Policji. Do uzyskania numer NIE niezbędny jest akaktualny paszport, opłata bankowa w wysokości +/_ 10 € i osobiste złożenie dokumentów. Numer NIE otrzymywany jest natychmiastowo.

Bank i hipoteka

Kredyty hipoteczne mogą być spłacane przez okres do 40 lat (w zależności od stanu ) inierezydent może zwykle pożyczyć do 70 %, podczas gdymieszkaniec Hiszpanii może pożyczyć do 80% z hiszpańskiego Banku . Jeżeli uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości bank zaoferuje Ci ubezpieczenie domu i jego . Ilość ta może zmieniać się w zależności od wartości właściwości i jego zawartości. Lokale Sojusz może wprowadzić do hiszpańskiego Banku Manager ( biegle w języku angielskim ) , który będzie oferować jakichkolwiek porad finansowych lub kredytu hipotecznego . Byłoby wskazane , aby otworzyć konto w banku nie- rezydenta w tym czasie , na przekazywaniu pieniędzy na zakup i ustawić polecenia zapłaty , aby zapłacić rachunki za media .

Notariusz

Wszystkie zakupy nieruchomości i ich sprzedaż muszą być zarejestrowane w Biurze Rejestru Gruntów (Registro de la Propiedad ) i w Księgach Wieczystych (Escritutra de Compraventa). Dokumenty muszą być przygotowane przez Notariusza. Obowiązkiem notariusza jest sporządzenie aktu przeniesienia własności w sposób właściwy. Zawiera on pełen opis nieruchomości i potwierdza zadeklarowaną cenę zakupu lub uzgodnioną jej cześć we właściwej walucie która ma być zapłacona sprzedającemu. Notariusz uczestniczy w podpisie Aktu Notarialnego, pobierze wszystkie opłaty i podatki. Akt Notarialny zostanie wtedy wysłany do Biura Rejestru Gruntów, gdzie nazwisko nowego właściciela zostanie wpisane. Kopię poświadczoną przez notariusza otrzymują kupujący. Po pewnym czasie kupujący lub bank otrzymają oryginał Aktu Notarialnego z Biura Rejestru Gruntów.

Koszty i opłaty

Do ceny zakupu nieruchomości zawsze należy dodać 10%.Oto wyszczególnienie tych dodatkowych kosztów.

Podatek

Sprzedawca nie-rezydent

Na mocy obowiązujących przepisów konieczne będzie opłata 3% od zadeklarowanej ceny zakupu w Escritura ( Tytuł Własności ) i które w dniu podpisu są automatycznie zatrzymane. Kwota ta zostanie wypłacona do Hacienda ( Urząd Skarbowy ), aby zapewnić, że sprzedawca uiścił wszystkie odpowiednie podatki przed wyjazdem z kraju.Jest to spisane w Akcie Własności. Wyznaczony adwokat może dokonać płatności. Jest odpowiedzialnością sprzedawcy polecić jego przedstawiciela podatkowego który uiści należny podatek. Podatki te należy opłacić w tym samym dniu, w którym podpisze się Tytułu Własności.

Sprzedawca rezydent

Jeśli sprzedawca ma stałą siedzibę w Hiszpanii jest wymogiem przedstawienie Fiskalnej Residencii (wydawanej przez Urząd Skarbowy) w celu uniknięcia odprowadzenia 3% podatku.

Rachunki za media

Po dokonaniu zakupu nieruchomości konieczne jest podpisanie niezbędnych formularzy aby rachunki za media UNELCO y ENDESA ( Wodociągi i Elektrownia ) przychodziły na Państwa nazwisko. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany płacić IBI co 3 miesiące ( Impuesto de Bienes e Inmuebles ) czyli podatki lokalne. Są one opłacane w Urzędzie Gminnym. Niezbędne jest udanie się do Urzędu Skarbowego w celu dokonania zmian stawek opłat, oraz wprowadzenie Państwa nazwiska do ewidencji. Należy założyć w banku stałe zlecenie opłat gdy rachunki nie są rozsyłane pocztą.

Wspolnota właścicieli

Większość osób kupujących mieszkanie na Teneryfie staje się członkami Wspólnoty Właścicieli ( Comunidad de Vecinos ) . Każdy właściciel nieruchomości w kompleksie ma prawo do korzystania z powierzchni wspólnych ( basen, ogród, chodniki, ławki, bar, etc) i stąd ponosi opłaty za utrzymanie i konserwację znane pod nazwą Opłat Osiedlowych ( Comunidad ). Wspólnota Właścicieli ma na celu koordynację sprawnego funkcjonowania i utrzymania kompleksu. Co roku odbywa się ogólne zebranie współlokatorów ( większość członków ) z Przewodniczącym ( Administrator), w celu zatwierdzenia rocznego budżetu, potrzebnych remontów i innych kwestii związanych z kompleksem. Aby dbać o własne interesy ważne jest dla właścicieli uczestniczenie w tych zebraniach.

Testament

Spisany testament należy przetłumaczyć na język hiszpański. Radzimy skonsultować się z Państwa powołanym Radcą Prawnym, aby ten udzielił Państwu niezbędnych wskazówek w celu dokonania prawidłowego procesu.


WAŻNE: Przewodnik ten został wyprodukowany z myślą o Was. Staramy się aby informacje w nim zawarte były zawsze aktualne w momencie publikacji, Niemniej jednak nie są one substytutem profesjonalnych porad prawnych, przepisów i prawa hiszpańskiego. Dlatego Hofman Estates SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane przez działania podjęte lub nie podjęte w wyniku przeczytania tego przewodnika.